Skip to main content

VCK U.21 và các các giải đấu ngoài chuyê

Công văn 1631/ LĐBĐVN-TCTĐ do Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu ký ghi rõ “ Thực hiện công điện số 1699/ CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2.12.2020 về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 xuất hiện trở […]